• 11 ماه پیش

  • 1

  • 15:50

جلسه هفتم: تجلی خشوع در صدقه

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
0
0
0

جلسه هفتم: تجلی خشوع در صدقه

سخنرانی حوزۀ علمیۀ بناب - ماه رمضان 1400
  • 15:50

  • 1

  • 11 ماه پیش

توضیحات

تجلی خشوع در صدقه


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads