صنعتی کار

صنعتی کار

صنعتی کار
  49
  میانگین پخش
  630
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده
  صنعتی کار

  صنعتی کار

  صنعتی کار
  49
  میانگین پخش
  630
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - نفوذ اتمی
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  05:48
  • 34

  • 3 سال پیش
  05:48
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - گندله سازی
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  04:53
  • 27

  • 3 سال پیش
  04:53
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - عناصر آلیاژی در فولاد
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  19:56
  • 37

  • 3 سال پیش
  19:56
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - ریخته گری گریز از مرکز
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  05:21
  • 28

  • 3 سال پیش
  05:21
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - پیوندهای اتمی و عیوب کریستالی
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  08:56
  • 22

  • 3 سال پیش
  08:56
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - جوشکاری اوربیتال
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  03:32
  • 25

  • 3 سال پیش
  03:32
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - آلیاژهای غیرآهنی
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  07:33
  • 54

  • 3 سال پیش
  07:33
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - عیوب جوشکاری
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  30:14
  • 37

  • 3 سال پیش
  30:14
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - استانداردهای صنعتی
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  03:22
  • 28

  • 3 سال پیش
  03:22
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - متالوگرافی
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  19:56
  • 42

  • 3 سال پیش
  19:56
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - سرامیک ها
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  10:55
  • 47

  • 3 سال پیش
  10:55
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - چدن ها
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  04:52
  • 54

  • 3 سال پیش
  04:52
  پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - آلومینیوم در صنعت
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار
  سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوش...
  12:48
  • 195

  • 3 سال پیش
  12:48
  shenoto-ads
  shenoto-ads