• 4 سال پیش

  • 28

  • 05:21

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - ریخته گری گریز از مرکز

صنعتی کار
0
0
0

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - ریخته گری گریز از مرکز

صنعتی کار
  • 05:21

  • 28

  • 4 سال پیش

توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads