روان‌شنـــــاسی گـویــــــــا

روان‌شنـــــاسی گـویــــــــا
  99
  میانگین پخش
  2.2K
  تعداد پخش
  95
  دنبال کننده
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  13:27
  • 167

  • 8 سال پیش
  13:27
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  12:37
  • 95

  • 8 سال پیش
  12:37
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  13:43
  • 71

  • 8 سال پیش
  13:43
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  11:42
  • 75

  • 8 سال پیش
  11:42
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  12:52
  • 55

  • 8 سال پیش
  12:52
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  02:41
  • 95

  • 8 سال پیش
  02:41
  • 118

  • 8 سال پیش
  نوازیدن به این معنی است که به کسی نوازش بدهید و از کسی نوازش بگیرید. نوازش کردن تنها مخصوص روابط زناشویی هم نیست. در مراحل مختلف ازدواج باید نوازیدن وجود داشته باشد. هم زن و هم مرد به نوازیدن احتیاج د...
  نوازیدن به این معنی است که به کسی نوازش بدهید و از...
  12:52
  • 118

  • 8 سال پیش
  12:52
  در هنگام گفتگو چه ظرافتهایی باید رعایت شود؟ بهداشت ارتباط در روابط زناشویی منوط به فیلترهای درست است. در روابط والدانه سرزنش و کنایه وجود دارد. یادمان باشد که آشغالهای ذهنمان را روی ذهن همسرمان خالی ...
  در هنگام گفتگو چه ظرافتهایی باید رعایت شود؟ بهداش...
  13:27
  • 93

  • 8 سال پیش
  13:27
  • 135

  • 8 سال پیش
  تصمیمات بالغانه به جای تصمیمات عجولانه بسیاری از زندگی ها پر آغازهای ناتمام هستند. وقتی تصمیم برزگی به صورت ناگهانی اتخاذ می شود، این کودک درون است که تصمیم را گرفته است. در چنین مواردی این امکان وجو...
  تصمیمات بالغانه به جای تصمیمات عجولانه بسیاری از ...
  11:42
  • 135

  • 8 سال پیش
  11:42
  بلندپروازیها گاهی اوقات به فانتزی های بیمارگون تبدیل می شوند. در این شرایط ممکن است آرزوها با مکانیسم دفاعی همراه شوند و به رفتارهای عصبی منجر شوند. باید آرزوها را غربال کنیم تا درصورت نرسیدن به آنها ...
  بلندپروازیها گاهی اوقات به فانتزی های بیمارگون تبد...
  12:37
  • 184

  • 8 سال پیش
  12:37
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  10:23
  • 19

  • 8 سال پیش
  10:23
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  14:34
  • 14

  • 8 سال پیش
  14:34
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  12:56
  • 8

  • 8 سال پیش
  12:56
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  10:58
  • 10

  • 8 سال پیش
  10:58
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  12:52
  • 17

  • 8 سال پیش
  12:52
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  02:41
  • 135

  • 8 سال پیش
  02:41
  وقتی درخواستی از همسر خود دارید موفقیت و یا شکست در رسیدن به آن خواسته در گرو نحوه پرسش شماست. شاید شما گاهی ناشیانه پرسش می کنید و در هنگام پرسش زمان، مکان و حالات همسر خود را در نظر نمیگیرید. شما و...
  وقتی درخواستی از همسر خود دارید موفقیت و یا شکست ...
  14:34
  • 132

  • 8 سال پیش
  14:34
  • 100

  • 8 سال پیش
  باران رحمت الهی می بارد ولی این شما هستید که می توانید با یک انگشت دانه، یک سطل یا ظرفی بزرگتر و یا کوچکتر از رحمت خداوند بهرمند شوید. همسران تنگ نظر خوشی و خوبی دیگران را نمی خواهند و در نتیجه خوش قل...
  باران رحمت الهی می بارد ولی این شما هستید که می تو...
  12:56
  • 100

  • 8 سال پیش
  12:56
  • 131

  • 8 سال پیش
  در هر ازدواج سه محور اعتماد، احترام و اطمینان وجود دارد. در صورت از دست رفتن اعتماد، سوء ظن و بدبینی جایگزین اعتماد می شود و باعث ایجاد فاصله و از بین رفتن صمیمیت می شود. ریشه بسیاری از دعواهای زناشوی...
  در هر ازدواج سه محور اعتماد، احترام و اطمینان وجود...
  12:52
  • 131

  • 8 سال پیش
  12:52
  خیلی از همسران دوست دارند که بهترین و بالاترین باشند در حالیکه با این رویکرد امکان اشتباه کقردن را از خود و همسرمان می گیریم. این ادبیات باعث ایجاد ترس در روابط زناشویی می شود چرا که خانواده ها معمولا...
  خیلی از همسران دوست دارند که بهترین و بالاترین باش...
  10:58
  • 111

  • 8 سال پیش
  10:58
  • 266

  • 8 سال پیش
  در این پادکست در مورد گذر از مرز خودخواهی صحبت می شود. اینکه چگونه زن و مرد با هم یکی شوند و به وحدت وجود دست پیدا کنند. سیوال این است که کدام همسران وحدت وجود را رعایت نمی کنند؟ در ادبیات TA زن وشوهر...
  در این پادکست در مورد گذر از مرز خودخواهی صحبت می ...
  10:23
  • 266

  • 8 سال پیش
  10:23
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کردن مسایل متداول در روابط زناشویی، اطلاعات مفیدی در اختیار همسران قرار گیرد. این اطلاعات بر اساس روان شناسی "تحلیل ارتباطی" یا TA در اختیار شما علاقمندا...
  در مجموعه پادکستهای زناشویی سعی شده تا با مطرح کرد...
  02:41
  • 127

  • 8 سال پیش
  02:41
  shenoto-ads
  shenoto-ads