• 8 سال پیش

  • 96

  • 11:42
  • 11:42

  • 96

  • 8 سال پیش

توضیحات
تصمیمات بالغانه به جای تصمیمات عجولانه بسیاری از زندگی ها پر آغازهای ناتمام هستند. وقتی تصمیم برزگی به صورت ناگهانی اتخاذ می شود، این کودک درون است که تصمیم را گرفته است. در چنین مواردی این امکان وجود دارد که این تصمیم به سرعت لوث شود. کیفیت در زندگی و تصمیمات بسیار اهمیت دارد. تصمیماتی که به دلیل جوگیر شدن گرفته می شوند، نیمه کاره می مانند و یا دستخوش تغییر می شوند. فراموش نکنیم که رویابافی برای همسران بسیار مفید است و باعث ایجاد هیجان و شگفت زدگی در زناشویی می شود. پس تصمیمی را آغاز نکنید مگر برای انجام هدف و زمانبندی داشته باشید. برای آشنا شدن با راهکارهای اتخاذ تصمیمات بالغانه به این پادکست گوش کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads