• 7 سال پیش

  • 47

  • 13:27
  • 13:27

  • 47

  • 7 سال پیش

توضیحات
در هنگام گفتگو چه ظرافتهایی باید رعایت شود؟ بهداشت ارتباط در روابط زناشویی منوط به فیلترهای درست است. در روابط والدانه سرزنش و کنایه وجود دارد. یادمان باشد که آشغالهای ذهنمان را روی ذهن همسرمان خالی نکنیم. این بدین معنی است که نشخوارهای ذهنی ما برای همسرمان خسته کننده است. به سه روش می توان به فیلتر کردن پرداخت برای آشنایی با آنها، از شما دعوت می شود به این پادکست گوش دهید.

shenoto-ads
shenoto-ads