• 2 سال پیش

  • 131

  • 05:55
استراتژی - لطفا مغزتان را خالي نكنيد!

استراتژی - لطفا مغزتان را خالي نكنيد!

مدیران ایران
0
استراتژی - لطفا مغزتان را خالي نكنيد!
  • 05:55

  • 131

  • 2 سال پیش

استراتژی - لطفا مغزتان را خالي نكنيد!

مدیران ایران
0

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads