• 2 سال پیش

  • 140

  • 06:06
استراتژی - آیا تصمیم من یک تصمیم درست است؟

استراتژی - آیا تصمیم من یک تصمیم درست است؟

مدیران ایران
0
استراتژی - آیا تصمیم من یک تصمیم درست است؟
  • 06:06

  • 140

  • 2 سال پیش

استراتژی - آیا تصمیم من یک تصمیم درست است؟

مدیران ایران
0

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads