مدیران ایران

مدیران ایران

مدیران ایران
195
میانگین پخش
22.1K
تعداد پخش
83
دنبال کننده
مدیران ایران

مدیران ایران

مدیران ایران
195
میانگین پخش
22.1K
تعداد پخش
83
دنبال کننده

آموزش شناخت رفتار دیگران با متد جهانی دیسک - 12- هدایایی برای دیسک
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد.
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران...
01:17
 • 2.4K

 • 2 سال پیش
01:17
سیستم، سازمان و یادگیری - چطور آموزش سازمانی موثرتری داشته باشیم؟
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
09:42
 • 316

 • 2 سال پیش
09:42
سیستم، سازمان و یادگیری - بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
03:35
 • 262

 • 2 سال پیش
03:35
سیستم، سازمان و یادگیری - ایجاد شفافیت در فرهنگ کاری
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
03:22
 • 182

 • 2 سال پیش
03:22
سیستم، سازمان و یادگیری - استاد مهربان و رویکرد سیستمی
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
05:23
 • 195

 • 2 سال پیش
05:23
سیستم، سازمان و یادگیری - 10مهارت برتر که آموزش آن تا سال 2020 نیاز است
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
05:24
 • 281

 • 2 سال پیش
05:24
سیستم، سازمان و یادگیری - مهارتی که همه ما نیاز داریم
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
12:14
 • 236

 • 2 سال پیش
12:14
سیستم، سازمان و یادگیری - نظریه یادگیری سازمانی چیست؟
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
06:24
 • 207

 • 2 سال پیش
06:24
سیستم، سازمان و یادگیری - مدرک گرایی
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
02:11
 • 172

 • 2 سال پیش
02:11
سیستم، سازمان و یادگیری - محیط کاری ایده آل
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادک...
04:48
 • 207

 • 2 سال پیش
04:48
shenoto-ads
shenoto-ads