• 2 سال پیش

  • 173

  • 05:48
توسعه مهارت‌های فردی - آماده شدن جهت مکالماتی برای تغییر

توسعه مهارت‌های فردی - آماده شدن جهت مکالماتی برای تغییر

مدیران ایران
0
توسعه مهارت‌های فردی - آماده شدن جهت مکالماتی برای تغییر
0
0

توسعه مهارت‌های فردی - آماده شدن جهت مکالماتی برای تغییر

مدیران ایران
  • 05:48

  • 173

  • 2 سال پیش

توضیحات
همه ما دوست داریم موفق باشیم. و راه موفقیت، از « توسعه مهارت‌های فردی » میگذره. در این مجموعه، در مورد مهارت‌هایی که همه ما به آنها نیاز داریم، گفتگو می‌کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads