• 2 سال پیش

  • 259

  • 08:38
توسعه مهارت‌های فردی - با استفاده از این 8 نکته دیگران شما را بیشتر جدی خواهند گرفت

توسعه مهارت‌های فردی - با استفاده از این 8 نکته دیگران شما را بیشتر جدی خواهند گرفت

مدیران ایران
0
توسعه مهارت‌های فردی - با استفاده از این 8 نکته دیگران شما را بیشتر جدی خواهند گرفت
0
0

توسعه مهارت‌های فردی - با استفاده از این 8 نکته دیگران شما را بیشتر جدی خواهند گرفت

مدیران ایران
  • 08:38

  • 259

  • 2 سال پیش

توضیحات
همه ما دوست داریم موفق باشیم. و راه موفقیت، از « توسعه مهارت‌های فردی » میگذره. در این مجموعه، در مورد مهارت‌هایی که همه ما به آنها نیاز داریم، گفتگو می‌کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads