• 2 سال پیش

  • 180

  • 04:36
توسعه مهارت‌های فردی - نقطه کور ذهن شما کجاست

توسعه مهارت‌های فردی - نقطه کور ذهن شما کجاست

مدیران ایران
0
توسعه مهارت‌های فردی - نقطه کور ذهن شما کجاست
  • 04:36

  • 180

  • 2 سال پیش

توسعه مهارت‌های فردی - نقطه کور ذهن شما کجاست

مدیران ایران
0

توضیحات
همه ما دوست داریم موفق باشیم. و راه موفقیت، از « توسعه مهارت‌های فردی » میگذره. در این مجموعه، در مورد مهارت‌هایی که همه ما به آنها نیاز داریم، گفتگو می‌کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads