• 2 سال پیش

  • 224

  • 04:22
استراتژی - دورنمای کسب‌وکار

استراتژی - دورنمای کسب‌وکار

مدیران ایران
1
استراتژی - دورنمای کسب‌وکار
  • 04:22

  • 224

  • 2 سال پیش

استراتژی - دورنمای کسب‌وکار

مدیران ایران
1

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads