• 3 سال پیش

  • 424

  • 02:30

توسعه مهارت‌های فردی

مدیران ایران
0
0
0

توسعه مهارت‌های فردی

مدیران ایران
  • 02:30

  • 424

  • 3 سال پیش

توضیحات
همه ما دوست داریم موفق باشیم. و راه موفقیت، از « توسعه مهارت‌های فردی » میگذره. در این مجموعه، در مورد مهارت‌هایی که همه ما به آنها نیاز داریم، گفتگو می‌کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads