• 2 سال پیش

  • 227

  • 03:59
استراتژی - چرا تو وزير شدي و من باغبان؟

استراتژی - چرا تو وزير شدي و من باغبان؟

مدیران ایران
0
استراتژی - چرا تو وزير شدي و من باغبان؟
  • 03:59

  • 227

  • 2 سال پیش

استراتژی - چرا تو وزير شدي و من باغبان؟

مدیران ایران
0

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads