• 3 سال پیش

  • 389

  • 03:59

استراتژی - چرا تو وزير شدي و من باغبان؟

مدیران ایران
0
0
0

استراتژی - چرا تو وزير شدي و من باغبان؟

مدیران ایران
  • 03:59

  • 389

  • 3 سال پیش

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads