• 3 سال پیش

  • 574

  • 07:16

ارتباطات و شبکه‌سازی - پیدا کردن دلایل رفتارهای افراد

مدیران ایران
0
0
0

ارتباطات و شبکه‌سازی - پیدا کردن دلایل رفتارهای افراد

مدیران ایران
  • 07:16

  • 574

  • 3 سال پیش

توضیحات
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads