• 2 سال پیش

  • 247

  • 07:34
ارتباطات و شبکه‌سازی - ارتباطات بلند مدت

ارتباطات و شبکه‌سازی - ارتباطات بلند مدت

مدیران ایران
0
ارتباطات و شبکه‌سازی - ارتباطات بلند مدت
0
0

ارتباطات و شبکه‌سازی - ارتباطات بلند مدت

مدیران ایران
  • 07:34

  • 247

  • 2 سال پیش

توضیحات
نکاتی که به بهبود ارتباطات کاری و شبکه‌سازی حرفه‌ای کمک می‌کند را با هم مرور می‌کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads