• 3 سال پیش

  • 369

  • 03:09

استراتژی - منطق مورچه ای

مدیران ایران
1
1
0

استراتژی - منطق مورچه ای

مدیران ایران
  • 03:09

  • 369

  • 3 سال پیش

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads