• 2 سال پیش

  • 217

  • 03:09
استراتژی - منطق مورچه ای

استراتژی - منطق مورچه ای

مدیران ایران
1
استراتژی - منطق مورچه ای
  • 03:09

  • 217

  • 2 سال پیش

استراتژی - منطق مورچه ای

مدیران ایران
1

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads