• 2 سال پیش

  • 205

  • 05:32
استراتژی - 3اصل طلایی برنامه ریزی

استراتژی - 3اصل طلایی برنامه ریزی

مدیران ایران
0
استراتژی - 3اصل طلایی برنامه ریزی
  • 05:32

  • 205

  • 2 سال پیش

استراتژی - 3اصل طلایی برنامه ریزی

مدیران ایران
0

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads