• 2 سال پیش

  • 152

  • 07:38
استراتژی - تفکر دلفینی

استراتژی - تفکر دلفینی

مدیران ایران
0
استراتژی - تفکر دلفینی
  • 07:38

  • 152

  • 2 سال پیش

استراتژی - تفکر دلفینی

مدیران ایران
0

توضیحات
نکته‌ها و مفاهیمی که کمک می‌کنند تصمیمات بهتری بگیریم.

با صدای
مریم آذین
زهرا مهرور
ندا مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads