• 6 سال پیش

  • 14

  • 19:17
بازاریابی محتوا - بخش اول

بازاریابی محتوا - بخش اول

شنوتو
2
بازاریابی محتوا - بخش اول
  • 19:17

  • 14

  • 6 سال پیش

بازاریابی محتوا - بخش اول

شنوتو
2

توضیحات
محتوا پادشاهه! در دنیای بازاریابی آنلاین به کرار این جمله رو می شنوید. اما چرا؟ محتوایی که مالک وبسایت یا متخصصین بازاریابی می توانند تولید کنندچطور باید باشد؟ تاثیرات محتوای خوب در دنیای بازاریابی چگونه است؟ پاسخ را در این کتاب بشنوید...

shenoto-ads
shenoto-ads