• 5 سال پیش

  • 395

  • 01:06:04

رسانه های خارجی در ایران؛ تهدید یا فرصت؟

شنوتو
2
2
0

رسانه های خارجی در ایران؛ تهدید یا فرصت؟

شنوتو
  • 01:06:04

  • 395

  • 5 سال پیش

توضیحات
پادکستی که می شنوید گفتگو با آقای رضا گنجی در زمینه حضور و فعالیت رسانه های خارجی در ایران و مقایسه این فعالیتها با سایر کشورهاست. آقای رضا گنجی کارشناس رسانه و تحلیلگر می باشند که سابقه فعالیتهای ایشان عبارتند از : مدیر سابق تلویزیون آسوشیتدپرس آمریکا در ایران به مدت 14 سال فعالیت در شبکه WTN انگلیس به مدت 3 سال مدیر کمپانی خبری رویترز تیمای انگلیس از سال 2012 تا اکنون

shenoto-ads
shenoto-ads