• 6 سال پیش

  • 274

  • 25:08

روز جهانی پادکست

شنوتو
7
توضیحات
8 مهر روز جهانی پادکست نامگذاری شده ، واژه ای که علیرغم همه گیرشدنش در دنیا، در دوسال گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته و تونسته است بخش زیادی از کاربران ایرانی را به خود وابسته کنه. در اینجا سعی می کنیم تاریخچه پادکست، ویژگی های آن و نوع ایرانی کاربرای آن را بررسی نماییم. اما قبل از آن به یک نکته مهم توجه داشته باشید که با توجه به اوقات تلف شده بسیار زیاد در زندگی صنعتی امروز و همه گیرشدن گوشی های هوشمند، پادکست تنها راه جبران کمبود مطالعه در ایرانه...

shenoto-ads
shenoto-ads