• 6 سال پیش

  • 0

  • 13:32

روز شعر و ادب فارسی

شنوتو
7
7
0

روز شعر و ادب فارسی

شنوتو
  • 13:32

  • 0

  • 6 سال پیش

توضیحات
امروز 27 شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار هست و به همین خاطر تصمیم گرفتیم پادکستی تهیه کنیم که هم بتونیم یادی کرده باشیم از این شاعر بزرگ و هم بیشتر با این هنرمند آذربایجانی آشنا بشیم.

shenoto-ads
shenoto-ads