• 6 سال پیش

  • 292

  • 29:48

داستان فرار یک زن از چنگال داعش

شنوتو
8
8
0

داستان فرار یک زن از چنگال داعش

شنوتو
  • 29:48

  • 292

  • 6 سال پیش

توضیحات
فیز حایه در چنگال داعش گیر می افتد از زبان خودش در این پادکست میشنویم که چه به سرش آمد و در پایان چه شد. این داستان تاثیرگذار را از دست ندهید.

shenoto-ads
shenoto-ads