• 7 سال پیش

  • 280

  • 17:26

اول شهریور روز پزشک گرامی باد

شنوتو
5
5
0

اول شهریور روز پزشک گرامی باد

شنوتو
  • 17:26

  • 280

  • 7 سال پیش

توضیحات
روز اول شهریور ماه هر سال، در حقیقت به خاطر برزگداشت زاد روز ابوعلی سینا فیلسوف، ستاره شناس و پزشک گرانمایه ایرانی روز پزشک نام گذاری شده است. مرد بزرگ و انسان بلندمرتبه ای که خدمات بی شمارش به جمیع علوم زمان خودش، علی الخصوص علم پزشکی باعث شده است که در زمان خودش و قرنها بعد از خودش رسالات و ارایش مورد استناد و استفاده دانشکده های علوم و پزشکی سرتاسر جهان از ایران و جهان اسلام گرفته تا اروپا و ایتالیا و فرانسه قرار بگیره. با ما در این پادکست همراه باشید تا در این رابطه بیشتر بشنوید.

با صدای
مسعود یزدی
شاپرک زاویه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads