• 7 سال پیش

  • 253

  • 09:13

افراد موفق آخر هفته ی خود را چگونه می گذرانند؟

شنوتو
6
6
0

افراد موفق آخر هفته ی خود را چگونه می گذرانند؟

شنوتو
  • 09:13

  • 253

  • 7 سال پیش

توضیحات
با وجود اینکه بسیاری از ما بی صبرانه منتظر پایان هفته و تعطیلات هستیم ولی معمولا برای این روزهای باارزش برنامه ریزی خاصی نداریم و در پایان روز جمعه از فرط کسالت و بیکاری، سرخورده و غمگین می شویم. پس سوالی که پیش می آید این است که همه ما می دانیم که قرار است در روزهای آخر هفته استراحت کنیم و برای هفته آینده تجدید قوا کنیم ولی چرا در این کار موفق نیستیم؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال و آشنا شدن با چند راهکار موفقیت آمیز برای داشتن آخر هفته ای مفید و لذت بخش به این پادکست توجه کنید.

با صدای
محمد باقر سلمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads