• 8 سال پیش

  • 196

  • 05:31

یک روز با کفش های مدیرتان ،چگونه می تواند برای انجام بهتر کارها به شما کمک کند؟

شنوتو
16
توضیحات
مطمئنا شما بارها از خود پرسیده اید که واقعا مدیران و کارفرمایان در طول روز چه کاری انجام می دهند. ممکن است آنها مرتبا در حال ملاقات با دیگران باشند ، برای قرار های کاری به بیرون بروند و یا در حال برگزاری جلسات راهبردی باشند. امکان دارد شما احساس کنید که مدیر شما کار زیادی را انجام می دهد و درک  این فعالیت ها به شما مربوط  نمی باشد.اما در حقیقت دانستن فعالیت های که مدیران انجام می دهند می تواند به شما کمک کند در حالی که قدردان مدیر خود هستید کار خود را بهتر انجام دهید.مسئولیت هایی که مدیر شما در طول یک روز انجام می‌دهد را در نظر بگیرید و در نهایت ببینید که آیا آرزو دارید با کفش های رئیس تان راه بروید.

با صدای
شاپرک زاویه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads