• 7 سال پیش

  • 179

  • 08:09

رفتارهای اشتباه در محل کار که شما را در آستانه اخراج قرار می دهد !

شنوتو
1
1
0

رفتارهای اشتباه در محل کار که شما را در آستانه اخراج قرار می دهد !

شنوتو
  • 08:09

  • 179

  • 7 سال پیش

توضیحات
در محل کار ، کارها و رفتارهایی وجود دارد که به هیچ وجه نباید از خود بروز دهید ، در این پادکست در مورد 8 رفتار نامناسب در محل کار با شما صحبت خواهیم کرد که در صورت عدم توجه به آن ، از اولین گزینه های تعویض خواهید بود !  هر حضور اجتماعی که ما داریم ، نیازمند رعایت آداب خاصی است ، مخصوصا در محل کار ، کارها و رفتارهایی وجود دارد که به هیچ وجه نباید از خود بروز دهید ، در این مقاله در مورد 8 رفتار نامناسب در محل کار با شما صحبت خواهیم کرد در ادامه با ما همراه باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads