• 7 سال پیش

  • 217

  • 09:27

شما حق دارید" نه " بگویید!

شنوتو
10
10
0

شما حق دارید" نه " بگویید!

شنوتو
  • 09:27

  • 217

  • 7 سال پیش

توضیحات
" حالا چند دقیقه دیگر بنشین، نترس، دیر نمی شه! " ، " قربون دستت این بچه ما را نگهدار تا ما از خرید برگردیم" ، " نمی شه! باید امشب به مهمونی بیای وگرنه دلخور می شم" ، " می بخشید، امشب خانم بچه ها هوس كردن برن گردش. قربونت اون ماشینتو یه دو ساعت بده ممنون می شم" و... بدون شك همه ما بارها و بارها با مواردی این چنینی برخورد كرده ایم و چه بسا گاهی به دلیل عدم تمایل روحی و یا قرار داشتن در موقعیتی خاص، از ته دل آرزو كرده ایم كه ای كاش چنین چیزی از ما خواسته نمی شد. پاسخ شما در این گونه مواقع چیست؟ آیا جرأت می كنید با صراحت تمام " نه" بگویید؟ آیا وقتی در یك جمع قرار می گیرید، به خود اجازه می دهید نظراتی را كه با آن مخالف هستید رد كنید؟ یا اینكه مانند بسیاری افراد ، در رودربایستی گیر می كنید و برای رعایت قاعده " مردم داری" با كراهت ، اینگونه خواسته ها را اجابت می كنید؟ برای پاسخ به سوالات خود با ما همراه باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads