• 7 سال پیش

  • 138

  • 05:03

آیا تلفن های همراه سرطان زا هستند؟

شنوتو
14
14
0

آیا تلفن های همراه سرطان زا هستند؟

شنوتو
  • 05:03

  • 138

  • 7 سال پیش

توضیحات
چندین دهه است که تلفن های همراه در زندگی ما نفوذ کرده اند. در حال حاضر زندگی بدون موبایل، برای بسیاری از افراد غیرممکن به نظر می رسد. اما همزمان با افزایش تعداد کاربران تلفن های همراه، همواره ارتباط استفاده از این تلفن ها با سلامتی انسان مورد بحث محافل علمی و حتی جامعه شناسان و روانپزشکان بوده است. نتایج به دست آمده در تحقیقات بی شماری که بر اساس همین بحث ها انجام شده نیز همیشه متناقض بوده و هیچ نظر قطعی در خصوص آنها به میان نیامده است. با ما در این پادکست همراه باشید

shenoto-ads
shenoto-ads