• 6 سال پیش

  • 37

  • 02:29
ده راز افراد موفق و مثبت

ده راز افراد موفق و مثبت

شنوتو
7
ده راز افراد موفق و مثبت
  • 02:29

  • 37

  • 6 سال پیش

ده راز افراد موفق و مثبت

شنوتو
7

توضیحات
ده خصوصیت افراد موفق ۱- امروز خود را با نگرانی آینده و حسرت گذشته هدر نمیدهد. ۲-هر روزشان از روز قبلی پر بارتر است و هر روز چیز تازه ایی می آموزد. ۳- اهداف مشخصی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی میکند. ۴-مسئولیت تمام اتفاقات افتاده را بر عهده میگیرد.(یک فرد موفق اگر اشتباه کند میگوید اشتباه کردم ولی فرد بازنده همیشه میگوید تقصیر من نبود برای شنیدن ادامه ی مطالب با ما همراه باشید.

با صدای
شاپرک زاویه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads