• 7 سال پیش

  • 178

  • 04:56

چگونه برای بچه ها کارتون انتخاب کنیم؟

شنوتو
19
19
0

چگونه برای بچه ها کارتون انتخاب کنیم؟

شنوتو
  • 04:56

  • 178

  • 7 سال پیش

توضیحات
کمتر بچه ای را پیدا می کنید که کارتون دیدن را دوست نداشته باشد و موقع دیدن کارتون به صفحه تلویزیون یا مانیتور خیره نماند. ولی با وجود اینکه کارتونها و یا انیمیشن ها اساسا برای کودکان ساخته می شوند ولی همه آنها برای کودکان قابل استفاده نیستند و چه بسا تاثیرات مخربی هم بر ذهن و رفتار کودکان شما بگذارند. پس سوال اینجاست که اگر بخواهید کارتونهای مناسب را برای آنها انتخاب کنید، چه فاکتورهایی را باید مد نظر قرار دهید و یا باید به چه منابعی رجوع کنید؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسشها به این پادکست توجه کنید. پیش از شروع توجه داشته باشید که این مطلب در اصل برای انتخاب انیمیشن‌های ژاپنی تهیه و ضبط شده اما راه‌کارهای خوبی در آن ارائه شده‌اند. با ما دراین پادکست همراه باشید

shenoto-ads
shenoto-ads