• 7 سال پیش

  • 226

  • 05:09

چگونه بر تعلل غلبه کنیم؟

شنوتو
3
3
0

چگونه بر تعلل غلبه کنیم؟

شنوتو
  • 05:09

  • 226

  • 7 سال پیش

توضیحات
چگونه بر تعلل غلبه کنیم؟ به تعویق انداختن یعنی کاری را که انجام دادنش ضروری است، به بعد موکول کنیم. اگر بگوییم: بعدا به این امر می‌پردازم یا باید بدان عمل دست زنم مقصریم. اما برخی مردم کارها را به اندازه‌ای به تعویق می‌اندازند که هرگز قسمت اعظم آن را انجام نمی‌دهند و باعث بروز فشار روحی و نگرانی می‌شوند. کسانی که طفره می‌روند، عمدا از رویارویی با ترس‌ها اجتناب می‌ورزند. تعلل به دو شرط می‌تواند انجام شود: 1- وقتی کاری فوریت نداشته باشد و شما بدانید که در آینده فرصت کافی برای انجامش دارید. 2- کار دیگری باشد که شما ترجیح می‌دهید، الان به آن کار بپردازید. برای آشنایی بیشتر با تعلل به این پادکست توجه فرمایید.

shenoto-ads
shenoto-ads