• 7 سال پیش

  • 214

  • 05:14

۱۶ راه برای حمایت از یک فرد مبتلا به افسردگی

شنوتو
22
22
0

۱۶ راه برای حمایت از یک فرد مبتلا به افسردگی

شنوتو
  • 05:14

  • 214

  • 7 سال پیش

توضیحات
یک فرد افسرده ممکن است خود را در دنیا بسیار تنها ببیند. حمایت شما به او کمک خواهد کرد. هر چقدر بیشتر درباره افسردگی بدانید، بهتر می توانید وضعیت یک شخص افسرده را درک کنید و متوجه شوید چه قصدی دارد. سعی کنید حقیقت را درباره افسردگی بدانید و افسانه هایی را که در این باره وجود دارد بخوانید. ▪ نشانه های خطر خودکشی را بشناسید. مانند صحبت های مکرر درباره مرگ و بخشیدن اموال یا نوشتن وصیتنامه. اگر متوجه این موارد شدید، پزشکی را مطلع سازید. ▪ اگر به چنین مواردی برخوردید، با شماره اورژانس تماس بگیرید. ▪ فرد قصد آسیب به خودش یا اطرافیانش را دارد. برای مثال او نقشه از پیش تعیین شده و اسلحه ای دراختیار دارد یا در حال جمع آوری قرص و داروست. ▪ فرد چیزهایی را می شنود یا می بیند که واقعی نیستند. برای شنیدن ادامه ی مطالب با ما همراه باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads