• 7 سال پیش

  • 175

  • 05:48

آیا حسادت نشانه عشق است؟؟!!

شنوتو
0
0
0

آیا حسادت نشانه عشق است؟؟!!

شنوتو
  • 05:48

  • 175

  • 7 سال پیش

توضیحات
"حسادت نشانه عشق می باشد" این یک تصور غلط و رایج در اکثر فرهنگ ها می‌باشد.همیشه در بحث های مختلف شنیده ایم که کسانی که عاشق هستند. یا ادعای عاشقی دارند با حسادت های بیش از اندازه خود دست به کارهای احمقانه می زنند. این تصویر چنان در اندیشه مردم ریشه دوانده که به سختی می توان آنها را متقاعد کرد که این یک باور غلط است.حسادت ها تهدید بزرگی در رابطه ها هستند چنانچه یک نظر سنجی از روانشناسان ازدواج گزارش داد که حسادت های عاشقانه یک مشکل بسیار جدی در یک سوم از مراجعه کنندگان آنها می باشد.در این مقاله سعی داریم تا باور اینکه حسادت نشانه عشق است را باطل نماییم.

shenoto-ads
shenoto-ads