• 7 سال پیش

  • 528

  • 06:37

5 راز برقراری تعادل در زندگی

شنوتو
4
4
0

5 راز برقراری تعادل در زندگی

شنوتو
  • 06:37

  • 528

  • 7 سال پیش

توضیحات
گاهی اوقات با بیشتر کار کردن نمی توان به هر آنچه که از زندگی می خواهیم بـرسیم. مـردم تصور می کنند رابطه مستقیمی بین مدت زمان انجام کار و رسیدن به اهداف وجود دارد. در واقع، این باور تله ای است که باعث میشود یــک فرد سالم رفته رفتـه از استعدادها و توانایی های خود سوء استـفـاده کند و زندگی خود را از توازن خارج نماید. برای ایجاد یک زندگی که همیشه رویای آن را داشته‌اید، می‌بایست جنبه‌های درونی و بیرونی زندگی خود را حول محور چشم‌انداز زندگی خود متعادل نگه دارید. یک زندگی متعادل به انسان کمک می‌کند تا عاشق و هدفمند باشد و زندگی‌اش نیز جهت دار و پرمعنا. افراد موفق و شاداب به این دلیل موفق و شاداب هستند که به هدف و ماموریت خود در زندگی آگاه شده و ذهنیت، افکار و شیوه زندگی خود را حول محور این اهداف بنا کرده‌اند .ما در این مقاله 5 روش برای داشتن یک زندگی متعادل ارائه می‌د‌هیم.

با صدای
شاپرک زاویه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads