• 7 سال پیش

  • 241

  • 15:18

چهاردهم تیر روز قلم مبارک باد!

شنوتو
23
23
0

چهاردهم تیر روز قلم مبارک باد!

شنوتو
  • 15:18

  • 241

  • 7 سال پیش

توضیحات
روز قلم مبارک باد! به تقویم که نگاه کنید می بینید که امروز 14 تیر ماه است: روز قلم. به مناسبت این روز فرخنده بنا داریم که از اهالی ادبیات فارسی یاد کنیم و از چند تن از بزرگانی که فاتح قلل مرتفع شخصی و حرفه ای خودشان در حوزه ادبیات هستند، نام ببریم که اگر چه سالها که به دیار باقی رفتند ولی در ناخودآگاه فکری و کلامی ما ایرانیها حی و حاضرند. نخست به ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی و حدود سال 1300 می رویم. در جمع ادبی گروه نویسندگان کاوه، جوانی اصفهان و لاغر اندامی وقتی روبه روی جمع قرار گرفت به جای خطابه های پر طمطراق مرسوم آن زمان، داستان کوتاهی از سفرش روی کشتی و ماجراهای آن تجربه مواج و پرتلاطم و چهره های رنگ به رنگ درون قصه را چنان شیوا و هنرمندانه تصویر کرد که نوشته اش را "قند پارسی" خواندند. از شما دعوت می کنیم به ادامه این پادکست توجه فرمایید.

shenoto-ads
shenoto-ads