• 7 سال پیش

  • 161

  • 08:14

۱۵ سؤالی که باید والدین موقع بازگشت فرزندانشان از مدرسه بپرسند

شنوتو
8
8
0

۱۵ سؤالی که باید والدین موقع بازگشت فرزندانشان از مدرسه بپرسند

شنوتو
  • 08:14

  • 161

  • 7 سال پیش

توضیحات
تقریباً حدود ۱۸۰ روز تحصیلی در یک سال وجود دارد، چطور ممکن است که تمامی این روزها خوب سپری شود. اگر در هر یک از این روزها از فرزندان خود بپرسید: «امروز مدرسه چطور بود؟» جواب آنها «خوب» خواهد بود. پس اگر واقعاً بخواهید بدانید که چه اتفاقی در مدرسه افتاده است، باید سؤالات عمیق‌تری از آنها بپرسید. اما عمیق چه مفهومی دارد و چطور ممکن است که از اصل وقایع در مدرسه آگاه شویم؟ در این جا فهرستی از پانزده سؤال آماده کرده‌ایم که می‌توانید از فرزندانتان بپرسید؛ این سؤالات احساس بهتری در مورد آنچه در دنیای آنها رخ می‌دهد به شما ارائه می‌کنند.

با صدای
شاپرک زاویه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads