• 4 سال پیش

  • 102

  • 03:09
رادیو در ایران 78 ساله شد

رادیو در ایران 78 ساله شد

شنوتو
0
رادیو در ایران 78 ساله شد
0
1

رادیو در ایران 78 ساله شد

شنوتو
  • 03:09

  • 102

  • 4 سال پیش

توضیحات
امروز چهارم اردیبهشت، رادیو در ایران شمعهای هفتاد و هشتمین سال تولدش رو فوت کرد.

با صدای
مهرنوش پرتوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads