• 5 سال پیش

  • 257

  • 03:09

رادیو در ایران 78 ساله شد

شنوتو
0
0
1

رادیو در ایران 78 ساله شد

شنوتو
  • 03:09

  • 257

  • 5 سال پیش

توضیحات
امروز چهارم اردیبهشت، رادیو در ایران شمعهای هفتاد و هشتمین سال تولدش رو فوت کرد.

با صدای
مهرنوش پرتوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads