• 6 سال پیش

  • 188

  • 40:33

رسانه چاپی یا آنلاین

شنوتو
3
3
0

رسانه چاپی یا آنلاین

شنوتو
  • 40:33

  • 188

  • 6 سال پیش

توضیحات
اوایل سال 95 شمسی بود که خبر رسید روزنامه ایندیپندنت ، که از مهمترین نشریات انگلیسی بود، دیگر به صورتی چاپی بیرون نخواهد آمد و من بعد گردانندگان این روزنامه به ارائه مطلب به صورت اینترنتی – دیجیتالی اکتفا خواهند کرد. این خبر سوالی را به وجود آورد که آیا دوره روزنامه های چاپی به سر رسیده است و آنها دیر یا زود به سمت فضای آنلاین خواهند رفت یا اینکه مقاومت می کنند و از دور خارج نمی شوند.

با صدای
الیاس گرجی
نوید کلهرودی
علی محمد هاشمی
محمدصالح مفتاح
میثم مهرپور
رضا غبیشاوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads