• 6 سال پیش

  • 187

  • 01:21:37

معنای زندگی از نگاه فلسفی-3

پادکست های استاد ملکیان
2
2
1

معنای زندگی از نگاه فلسفی-3

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:21:37

  • 187

  • 6 سال پیش

توضیحات
از این قسمت درباره خود مباحث یک به یک توضیح داده خواهد شد. یکی از این مباحث معنای هستی است که می خواهیم ببینیم چه معنی دارد. که شامل آن چه در طبیعت و ماوراالطبیعت است، می شود. مبحث دیگر این است که بدانیم معنای عالم خلقت چیست ؟ 3 دیدگاه در مورد وجود خدا بیان می شود و ...

shenoto-ads
shenoto-ads