• 6 سال پیش

  • 184

  • 23:42

معنای زندگی از نگاه فلسفی-2ب

پادکست های استاد ملکیان
1
1
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-2ب

پادکست های استاد ملکیان
  • 23:42

  • 184

  • 6 سال پیش

توضیحات
با چه استدلالی باید خدا و زندگی پس از مرگ رو داشته باشیم تا زندگی معنادار بشه؟ توماس نیگل فیلسوف حرف جالبی رو در یکی از کتاباش می زنه و می گه ای خواننده به این موضوع توجه کن که 200 سال دیگه هیچ کدوم از این 6 میلیار انسان روی زمین زنده نخواهیم بود. اونوقت این همه قیل و قال و ...

shenoto-ads
shenoto-ads