• 6 سال پیش

  • 596

  • 45:53

معنای زندگی از نگاه فلسفی-1

پادکست های استاد ملکیان
6
6
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-1

پادکست های استاد ملکیان
  • 45:53

  • 596

  • 6 سال پیش

توضیحات
مبحثی از درس فلسفه دین با عنوان معنای زندگی برای دانشجویان توسط استاد ملکیان تدریس شده است که فایل صوتی آن را می شنوید. در این فایل اسکلت کلی مبحث و در فایل های ادامه معنای زندگی بازتر بیان می شود.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads