• 6 سال پیش

  • 214

  • 10:54

مفهوم تعصب در نسبت آن با عقلانیت نظری و عملی

پادکست های استاد ملکیان
2
2
0

مفهوم تعصب در نسبت آن با عقلانیت نظری و عملی

پادکست های استاد ملکیان
  • 10:54

  • 214

  • 6 سال پیش

توضیحات
همیشه همین طور که سایه یک شی به دنبال شی می دود میزان اعتقاد ما هم بایدبه دنبال شواهد و قراین بدود.ولی در غالب موارد ما این جور نیستیم . استاد ملکیان با مثال هاززی ملموسی این بحث را باز می کند و مفهوم تعصب را در قالب آن توضیح می دهد.

shenoto-ads
shenoto-ads