• 6 سال پیش

  • 293

  • 03:45

نسبت میان حق و تکلیف

پادکست های استاد ملکیان
1
1
0

نسبت میان حق و تکلیف

پادکست های استاد ملکیان
  • 03:45

  • 293

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این فایل صوتی توضیح داده شده است که صرف داشتن حق بر کسی تکلیفی برای رسیدن به آن حق ایجاد نمی شود و ارتباط بین حق و تکلیف با بیان مثال توسط استاد مصطفی ملکیان مورد بررسی قرار می گیرد.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads