• 6 سال پیش

  • 268

  • 02:30

مگر می شود یک روحانی دروغ بگوید؟

پادکست های استاد ملکیان
0
0
14

مگر می شود یک روحانی دروغ بگوید؟

پادکست های استاد ملکیان
  • 02:30

  • 268

  • 6 سال پیش

توضیحات
استاد ملکیان داستانی درباره فیلسوف و الهی دان ایتالیایی بزرگی که 750 سال قبل زندگی می کرد ، تعریف می کند و نتیجه گیری جالبی از آن می کند با هم بشنویم...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads