• 6 سال پیش

  • 264

  • 04:56

من چرخ گوشت فرهنگی ام

پادکست های استاد ملکیان
1
1
0

من چرخ گوشت فرهنگی ام

پادکست های استاد ملکیان
  • 04:56

  • 264

  • 6 سال پیش

توضیحات
شخصی از استاد ملکیان سوال می کند که توضیحاتی راجع به علل موفقیتش بدهد و عملکردش برای رسیدن به توفیقات علمی که به دست آورده است چه بوده است. بشنوید جواب مصطفی ملکیان را به این سوال...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads