• 6 سال پیش

  • 314

  • 03:20
  • 03:20

  • 314

  • 6 سال پیش

توضیحات
مدارا به معنای تسلیم ناچار نیست . ممکنه یه حکومت جبار دیکتاتوری هم با مخالف خودش به نظر ما مدارا کنه چون کاری ازش بر نمیاد که این رو هم بندازه زندان و جریمه و سیخ و میخ و ... مدارا با تسلیم شدن از سر ناچاری فرق دارد. مثال های جالب استاد ملکیان و تعریفشان از مفهوم مدارا شنیدنی است...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads