• 6 سال پیش

  • 240

  • 46:20

معنای زندگی از نگاه فلسفی-2الف

پادکست های استاد ملکیان
1
1
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-2الف

پادکست های استاد ملکیان
  • 46:20

  • 240

  • 6 سال پیش

توضیحات
در جلسه گذشته که جلسه مقدماتی بود و استاد اسکلتی راجع به مباحث مربوط به معنای زندگی عنوان کرد و این جلسه هم چند نکته تکمیلی بر اون مباحث اضافه خواند کرد و در جلسه آتی وارد یکایک و فقرات مختلف همین مباحث ذکر شده خواهد شد.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads